Utilizare Site

Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui site și vă rugăm să citiți cu atenție această pagină importantă.

Utilizarea site-ului www.ingredex.ro necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

Termenii “noi”, “a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre”, care apar în conținutul acestui site se referă la SC Ingredex SRL și la oricare dintre site-urile deținute de aceasta.

Termenul “Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează și/sau folosește acest site.

 
Politica de protecție a mediului înconjurător

În scopul protejării mediului inconjurător, compania noastră va emite toate documentele aferente livrărilor către clienți (fișe tehnice, certificate de analiză, declarații de conformitate, etc.), doar in format electronic și le va expedia clienților săi prin email.

Fac excepție facturile, care vor fi vor fi tipărite în format A5 și expediate clienților odată cu mărfurile comandate.

 
Politica de confidențialitate

La momentul inregistrării ca membru/client pe site-ul www.ingredex.ro, persoanei fizice sau juridice îi sunt solicitate urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa fizică, adresa de email și numărul de telefon, cu scopul de a le putea fi livrate mărfurile pe care aceștia le achiziționează online de pe site-ul www.ingredex.ro sau pe alte site-uri deținute de către SC Ingredex SRL. Înregistrarea ca membru/client presupune acceptarea de către acesta a Termenilor și Condițiilor de Utilizare a acestui site.

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest site se supun prevederilor legale în vigoare privind confidențialitatea și protectia datelor cu caracter personal.

Toate informațiile furnizate de utilizatorii înregistrati sunt și vor ramâne strict confidențiale; SC Ingredex SRL nu va folosi aceste informații decât în scop personal și nu le va publica sau încredința niciunei alte entități; nu va folosi adresele de e-mail ale utilizatorilor pentru a trimite reclame și publicitate nesolicitate.

Membrii/clienții înregistrati au dreptul de a renunța în orice moment la această calitate și pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date a SC Ingredex SRL, fără a fi necesară nicio justificare. SC Ingredex SRL va șterge din baza de date toate datele persoanei fizice sau juridice înregistrate care solicită acest lucru în mod expres.

 

Securitatea datelor

SC Ingredex SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal, fiind inscrisă în registrul de evidență a prelucrătorilor de date cu caracter personal sub nr. 34629.
SC Ingredex SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
Regulamentul intern de organizare și funcţionare al SC Ingredex SRL conține reglementări cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul companiei;
Personalul SC Ingredex SRL este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user și parolă;
Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

 

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest site, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest site nu sunt exacte sau complete.
Orice raportare la materialul de pe acest site se va face pe propriul dumneavoastră risc. Este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest site.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului vă este oferit gratuit, cu scop informațional. Conținutul NU poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală, SC Ingredex SRL. Sunteți de acord să nu folosiți, copiați, distribuiți conținutul acestui site în scop comercial.
SC Ingredex SRL își rezervă toate drepturile pentru conținutul acestui site.

 

Link-uri către terțe site-uri

Link-urile prezente pe site-ul nostru vă pot direcționa în afara rețelei și sistemelor SC Ingredex SRL, iar noi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe site-uri.
Link-urile sunt oferite cu bună credință de către SC Ingredex SRL, iar aceasta nu poate fi considerată responsabilă pentru nici o schimbare ulterioară în alte site-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi.

 

Garanții

Site-ul este furnizat de către SC Ingredex SRL pe o bază “așa cum este” și “atât cât este disponibil” și, ca urmare, nu oferim niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest site vor fi complete, corecte, actuale, fără a afecta terțe părti, precum și că accesul la acest site va fi neîntrerupt sau fără erori, nici cu privire la faptul că accesul la acest site va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obtinută de la SC Ingredex SRL prin intermediul acestui site vor fi corecte și/sau actuale.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul oricarui utilizator la acest site sau la orice secțiune/parte a acestuia.

 

Activități nepermise

Este interzisă orice activitate pe care noi o putem considera inadecvată și/sau ar putea fi considerată ca o acțiune ilicită sau interzisă de către orice lege aplicabilă acestui site, incluzând dar fără a se limita la:

– Orice acțiune ce ar constitui o incălcare atât a confidențialității cât și a oricărui alt drept legal al SC Ingredex SRL sau al altor utilizatori ai acestui site;

– Folosirea conținutului acestui site pentru a defăima sau calomnia SC Ingredex SRL, sau comportarea într-un mod care ar putea afecta buna reputație a SC Ingredex SRL;

– Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea pagube proprietăților noastre sau ale altor persoane;-

– Afișarea sau transmiterea pe/către acest site a oricărui material neautorizat incluzând (dar fără a se limita la) materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimatoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcand sistemele sau rețelele de securitate ale SC Ingredex SRL sau ale terților.

 

Jurisdicție și condiții legale

SC Ingredex SRL respectă actele normative referitoare în mod specific domeniului de comerț electronic precum și celorlalte acte normative referitoare la comerț în general.
Orice conflict apărut între SC Ingredex SRL și clienți, se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți.
În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

 

Actualizarea acestei pagini

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această pagină, fără nicio notificare prealabilă.